Stemming

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

100,0 %
0,0 %


BONTES

D66

SGP

CDA

CU

SP

VVD

PvdA

GL

PvdD

PVV

50PLUS