Stemming

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

98,0 %
1,3 %


50PLUS

Van Klaveren

CU

PvdA

PVV

CDA

SP

GL

PvdD

BONTES

VVD

SGP

D66

Van Vliet