Stemming

Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335)

90,0 %
10,0 %


SP

PvdA

GL

D66

50PLUS

VVD

SGP

CU

PvdD

CDA

PVV