Stemming

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

100,0 %
0,0 %


CU

50PLUS

PvdD

PVV

SGP

CDA

D66

GL

VVD

SP

PvdA