Stemming

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

97,3 %
2,7 %


PVV

PvdD

D66

SGP

CDA

PvdA

CU

GL

SP

VVD

50PLUS