Stemming

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

97,3 %
2,7 %


50PLUS

PvdA

GL

CDA

D66

SGP

PvdD

PVV

CU

SP

VVD