Stemming

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

97,3 %
2,7 %


CU

SP

PVV

PvdD

D66

SGP

PvdA

VVD

CDA

GL

50PLUS