Stemming

Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109)

90,0 %
10,0 %


CU

GL

PVV

D66

VVD

SGP

50PLUS

PvdD

PvdA

CDA

SP