Stemming

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

100,0 %
0,0 %


GL

Van Vliet

PVV

GrBvK

PvdD

CU

SGP

D66

VVD

PvdA

50PLUS

CDA

SP