Stemming

Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)

100,0 %
0,0 %


VVD

50PLUS

D66

PvdD

PVV

PvdA

CU

SGP

CDA

SP

GL