Stemming

Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief)

100,0 %
0,0 %


CU

CDA

VVD

PVV

SGP

50PLUS

GL

PvdA

SP

PvdD

D66