Stemming

Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108)

78,7 %
21,3 %


CU

PvdA

D66

50PLUS

GL

PVV

SP

VVD

SGP

PvdD

CDA