Stemming

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling

86,0 %
14,0 %


GL

SP

CU

D66

VVD

PVV

PvdD

SGP

PvdA

50PLUS

CDA