Stemming

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

66,0 %
34,0 %


D66

CU

50PLUS

PvdA

VVD

SP

GL

SGP

CDA

PVV

PvdD