Stemming

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

62,7 %
37,3 %


SP

CDA

Van Vliet

50PLUS

Klein

SGP

Houwers

VVD

GL

PVV

GrKÖ

PvdD

GrBvK

PvdA

CU

D66