Stemming

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

62,7 %
37,3 %


Houwers

PvdD

Van Vliet

GrBvK

GrKÖ

GL

SGP

SP

VVD

PVV

Klein

50PLUS

D66

CU

PvdA

CDA