Stemming

Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland)

38,7 %
61,3 %


CDA

GL

VVD

GrKÖ

PVV

SGP

GrBvK

Klein

PvdA

50PLUS

SP

CU

Houwers

Van Vliet

PvdD

D66