Stemming

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

98,7 %
0,0 %


GrBvK

PVV

Klein

GrKÖ

GL

CDA

CU

SGP

50PLUS

VVD

D66

PvdA

SP

Van Vliet

PvdD