Stemming

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

98,7 %
0,0 %


VVD

SGP

PvdD

SP

D66

50PLUS

Van Vliet

GrBvK

GL

PvdA

Klein

GrKÖ

CU

CDA

PVV