Stemming

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

90,0 %
10,0 %


PvdD

CU

CDA

50PLUS

GL

D66

PvdA

VVD

PVV

SGP

SP