Stemming

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

94,7 %
5,3 %


PvdD

CDA

VVD

D66

GL

SGP

SP

PVV

50PLUS

PvdA

CU