Stemming

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

94,7 %
5,3 %


PvdD

VVD

SGP

50PLUS

CDA

PVV

D66

CU

PvdA

GL

SP