Stemming

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

100,0 %
0,0 %


VVD

CU

PvdD

SP

PvdA

50PLUS

GL

SGP

PVV

D66

CDA