Stemming

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

76,0 %
24,0 %


SP

PvdA

SGP

VVD

D66

PVV

50PLUS

GL

PvdD

CU

CDA