Stemming

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

76,0 %
24,0 %


50PLUS

SGP

PvdD

SP

D66

PVV

CDA

CU

PvdA

VVD

GL