Stemming

Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en enkele andere wetten in verband met herstructurering van het stelsel van cultuursubsidies, het van toepassing verklaren van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op de cultuurfondsen en enkele technische aanpassingen

55,3 %
44,7 %


SP

CU

D66

GL

CDA

SGP

PVV

VVD

PvdD

PvdA