Stemming

Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en enkele andere wetten in verband met herstructurering van het stelsel van cultuursubsidies, het van toepassing verklaren van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op de cultuurfondsen en enkele technische aanpassingen

55,3 %
44,7 %


PvdD

GL

SP

PVV

CDA

CU

PvdA

SGP

D66

VVD