Stemming

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

54,0 %
46,0 %


SGP

PvdD

D66

CDA

CU

PvdA

50PLUS

GL

VVD

SP

PVV