Stemming

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

100,0 %
0,0 %


D66

SP

GL

PVV

PvdA

PvdD

CU

BRINK

SGP

VVD

CDA