Stemming

Goedkeuring van de op 15 oktober 2008 te Bridgetown totstandgekomen Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2009, 18)

72,7 %
27,3 %


D66

PvdA

BRINK

SGP

PVV

CU

PvdD

CDA

VVD

GL

SP