Stemming

Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten

100,0 %
0,0 %


D66

SP

CDA

PvdD

PVV

PvdA

VVD

GL

SGP

CU