Stemming

Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)

84,0 %
16,0 %


SGP

SP

D66

CDA

PvdD

CU

GL

VVD

PVV

PvdA