Stemming

Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

92,0 %
8,0 %


SP

CU

PVV

D66

SGP

Lid-Verdonk

VVD

GL

PvdD

PvdA

CDA