Stemming

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

68,0 %
32,0 %


SP

Lid-Verdonk

VVD

CDA

SGP

PVV

PvdA

D66

PvdD

CU

GL