Stemming

Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)

99,3 %
0,0 %


CU

SGP

PvdD

D66

Verdonk

PvdA

GL

SP

VVD

PVV

CDA