Stemming

Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)

99,3 %
0,0 %


D66

SP

CDA

GL

CU

VVD

SGP

PVV

PvdD

Verdonk

PvdA