Stemming

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het verbeteren en versterken van de vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeelden en getuigen (Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen)

98,7 %
1,3 %


SP

VVD

PVV

GL

SGP

PvdA

PvdD

CU

D66

Verdonk

CDA