Stemming

Goedkeuring van de op 15 oktober 2007 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2007, 224)

94,0 %
6,0 %


Lid-Verdonk

VVD

GL

D66

CDA

PvdA

PvdD

SGP

SP

PVV

CU