Stemming

Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

100,0 %
0,0 %


Verdonk

PvdD

GL

SGP

VVD

D66

CDA

PVV

PvdA

SP

CU