Stemming

Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

100,0 %
0,0 %


PVV

Verdonk

SP

GL

CDA

SGP

D66

CU

PvdA

PvdD

VVD