Stemming

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

82,0 %
18,0 %


CU

SP

CDA

PvdA

GL

PVV

SGP

PvdD

VVD

Verdonk

D66