Stemming

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

82,0 %
18,0 %


VVD

SGP

PVV

GL

CDA

PvdA

CU

PvdD

SP

Verdonk

D66