Stemming

Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen

100,0 %
0,0 %


SGP

VVD

PvdD

CDA

D66

Verdonk

CU

GL

PvdA

SP

PVV