Stemming

Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen

100,0 %
0,0 %


D66

VVD

CU

CDA

PvdD

GL

PvdA

SP

PVV

SGP

Verdonk