Stemming

Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen

100,0 %
0,0 %


SGP

Verdonk

PVV

SP

PvdA

GL

CU

CDA

PvdD

D66

VVD