Stemming

Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

64,7 %
35,3 %


D66

CU

GL

PvdD

PvdA

50PLUS

SP

PVV

SGP

CDA

VVD