Stemming

Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

99,3 %
0,0 %


SP

GL

Verdonk

PvdA

PvdD

D66

SGP

PVV

CDA

CU

VVD