Stemming

Voorstel van wet van de leden Ormel en Van Dekken tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

99,3 %
0,0 %


GL

CU

SGP

PvdD

VVD

SP

PvdA

PVV

D66

Verdonk

CDA