Stemming

Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties

87,7 %
12,3 %


CDA

VVD

SGP

PvdA

D66

Verdonk

CU

GL

VVD

PvdD

SP

PVV