Stemming

Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties

87,7 %
12,3 %


PvdD

SP

CDA

GL

VVD

VVD

SGP

PvdA

D66

Verdonk

CU

PVV