Stemming

Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties

87,7 %
12,3 %


SP

CDA

PvdD

GL

CU

SGP

VVD

D66

PvdA

Verdonk

VVD

PVV