Stemming

Wijziging van o.m. de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties

87,7 %
12,3 %


SP

PvdA

PVV

CDA

SGP

Verdonk

GL

PvdD

VVD

VVD

D66

CU