Stemming

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

58,7 %
41,3 %


SP

CU

GL

VVD

PvdA

SGP

50PLUS

PVV

PvdD

CDA

D66