Stemming

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

58,7 %
41,3 %


CU

PvdA

PVV

VVD

GL

SP

CDA

PvdD

D66

SGP

50PLUS