Stemming

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

58,7 %
41,3 %


CDA

PvdA

CU

PvdD

D66

GL

VVD

SP

PVV

SGP

50PLUS