Stemming

Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

90,7 %
9,3 %


Klein

GrBvK

GL

VVD

CU

50PLUS

SGP

SP

D66

CDA

Houwers

PvdA

GrKÖ

PVV

PvdD

Van Vliet