Stemming

Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

90,7 %
9,3 %


GL

GrBvK

PVV

D66

Klein

PvdA

GrKÖ

PvdD

Houwers

VVD

CU

50PLUS

SGP

SP

CDA

Van Vliet