Stemming

Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

90,7 %
9,3 %


Houwers

PVV

PvdA

GrKÖ

PvdD

GL

Klein

GrBvK

SP

VVD

CU

D66

50PLUS

SGP

CDA

Van Vliet