Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1137 resultaten

Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 september 2019, over het repatriëren van de twee Nederlandse jongen die gearresteerd zijn in Area 51 (Dossier 35000-V)
Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 september 2019, over het repatriëren van de twee Nederlandse jongen die gearresteerd zijn in Area 51 Brief regering begroting financiën Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2019 Uw Kamer verzocht op 12 september 2019 om informatie rondom twee Nederlanders die in de Verenigde Staten zijn aangehouden (Handelingen II 2018/19, nr. ...

Reactie op verzoek commissie inzake verslag bezoek aan China van 19 tot en met 22 juni 2019 (Dossier 35000-V)
Reactie op verzoek commissie inzake verslag bezoek aan China van 19 tot en met 22 juni 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2019 Met deze brief geef ik graag gehoor aan het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 21 juni jl. om een verslag van mijn recente bezoek aan China. ...

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 september 2018, over het onderzoek naar de dood van vier IKON journalisten in El Salvador (Dossier 35000-V)
Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 september 2018, over het onderzoek naar de dood van vier IKON journalisten in El Salvador Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2018 Tijdens de regeling van werkzaamheden van 25 september 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 4, item 23) heeft uw Kamer verzocht om een brief met een reactie op de uitzending van het programma Zembla over de dood van vier IKON journalisten, te weten Koos Koster, Jan Kuiper, Hans Ter Laag en Joop Willemsen, in El Salvador in 1982. ...

Nederlandse inzet 4e Toetsingsconferentie van het Chemisch Wapenverdrag (Dossier 35000-V)
Nederlandse inzet 4e Toetsingsconferentie van het Chemisch Wapenverdrag Brief regering begroting financiën Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2018 Met deze brief informeer ik u over de Nederlandse inzet bij de Vierde Toetsingsconferentie van het Chemisch Wapenverdrag (Chemical Weapons Convention, CWC), die plaatsvindt van 21 t/m 30 november 2018 in Den Haag. ...

Verslag van de reis van de minister van Buitenlandse Zaken naar West- en Noord-Afrika (Dossier 35000-V)
Verslag van de reis van de minister van Buitenlandse Zaken naar West- en Noord-Afrika Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2018 In reactie op het verzoek van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken van 1 november 2018 stuur ik u hierbij een verslag van mijn reis aan Nigeria, Niger en Tunesië. ...

De Staat van het Consulaire - 2018 (Dossier 35000-V)
De Staat van het Consulaire - 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2018 Hierbij bied ik u de eerste editie aan van de Staat van het Consulaire1. ...

Jaarbericht 2018. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU (Dossier 35000-V)
Jaarbericht 2018. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 Hierbij zend ik u het «Jaarbericht 2018 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU»1. ...

Sancties tegen Iran wegens ongewenste inmenging (Dossier 35000-V)
Sancties tegen Iran wegens ongewenste inmenging Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2019 Op 8 januari 2019 heeft de Europese Unie, mede op voordracht van Nederland, in het kader van de EU-sanctielijst (Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB) sancties opgelegd tegen het Iraanse Ministerie van Inlichtingen en Veiligheid (MOIS) en twee Iraanse personen. ...

Verlenging contract Extern Volkenrechtelijk Adviseur (Dossier 35000-V)
Verlenging contract Extern Volkenrechtelijk Adviseur Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2019 Met deze brief informeer ik uw Kamer over de verlenging van het contract van de Extern Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) van de Minister van Buitenlandse Zaken. ...

Reactie op het verzoek van Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 juni 2019, over de situatie van Nederlanders die zich in Turkije bevinden met een uitreisverbod (Dossier 35000-V)
Reactie op het verzoek van Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 juni 2019, over de situatie van Nederlanders die zich in Turkije bevinden met een uitreisverbod Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2019 Hierbij bied ik de reactie aan op het verzoek van de Kamer gedaan tijdens een ordedebat op 12 juni 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 92). ...

Reactie op verzoek commissie over een brief over uitsluiting van Taiwan bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (Dossier 35000-V)
Reactie op verzoek commissie over een brief over uitsluiting van Taiwan bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2019 Hierbij voldoe ik, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, graag aan het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 11 juni jl. ...

Reactie op verzoek commissie over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op de IKON-journalisten is ontdekt (Dossier 35000-V)
Reactie op verzoek commissie over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op de IKON-journalisten is ontdekt Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 april 2019 Namens de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, heeft u verzocht de Kamer schriftelijk te informeren over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op de IKON-journalisten is ontdekt. ...

Verslag recente bezoeken ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid aan Boedapest (Dossier 35000-V)
Verslag recente bezoeken ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid aan Boedapest Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 maart 2019 Op 8 maart jl. verzocht de Vaste Kamercommissie Europese Zaken de Ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid om de Kamer een verslag van hun respectievelijke bezoeken van 11 maart en 20–21 februari jl. aan Hongarije te sturen. ...

Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning 2019 Buitenlandse Zaken (Dossier 35000-V)
Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning 2019 Buitenlandse Zaken Brief regering begroting financiën Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2018 Hierbij bied ik u de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 2 oktober 2018. ...

Evaluaties FOL-verdrag over de periode oktober 2016 - september 2017 en oktober 2017 - september 2018 (Dossier 35000-V)
Evaluaties FOL-verdrag over de periode oktober 2016 - september 2017 en oktober 2017 - september 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2019 Mede namens de Minister van Defensie bied ik u hierbij de jaarlijkse evaluaties aan van het Forward Operating Locations-verdrag (FOL) over de periodes oktober 2016 tot en met september 2017 en oktober 2017 tot en met september 2018. ...

Verkeersnotificaties (Dossier 35000-V)
Verkeersnotificaties Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2019 Recentelijk zijn de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens gewijzigd in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan (Stb. 2019, nr. 51). ...

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 oktober 2018, over het niet langer door de Verenigde Staten verstrekken van visa aan ongehuwde LHBTI’s onder niet-Amerikaanse diplomaten en VN-medewerkers (Dossier 35000-V)
Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 oktober 2018, over het niet langer door de Verenigde Staten verstrekken van visa aan ongehuwde LHBTI’s onder niet-Amerikaanse diplomaten en VN-medewerkers Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2018 Middels deze brief licht ik graag het kabinetstandpunt inzake de aangepaste Amerikaanse regelgeving voor verstrekking van visa aan ongehuwde partners van hetzelfde geslacht van diplomaten en VN-medewerkers toe. ...

Faillissement Aktis Strategy (Dossier 35000-V)
Faillissement Aktis Strategy Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2019 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zet publieke middelen in om zijn beleidsdoelen te realiseren. ...

Reactie op het verzoek van het lid Van Ojik, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 oktober 2018, over de uitkomsten van het bezoek van de Chinese minister-president aan Nederland (Dossier 35000-V)
Reactie op het verzoek van het lid Van Ojik, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 oktober 2018, over de uitkomsten van het bezoek van de Chinese minister-president aan Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2018 Met deze brief geven wij antwoord op het verzoek van het lid Van der Lee zoals dat is gedaan in uw ordedebat van 17 oktober jl. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35062)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag internationaal internationale samenwerking Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 23 januari 2019 Inleiding De regering dankt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag van 28 november 2018 met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van de Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds (hierna: VPSO). ...