Zoeken


Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

12616 resultaten

Amendement van de bijzonder gedelegeerde Bikker c.s. dat beoogt te voorkomen dat de voorgestelde verlenging van de standaard-naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaren, de respectievelijke toelatingsregelingen voor bonafide potentiële investeerders c.q. gepensioneerden (onnodig) minder aantrekkelijk zou kunnen maken (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van de bijzonder gedelegeerde Bikker c.s. dat beoogt te voorkomen dat de voorgestelde verlenging van de standaard-naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaren, de respectievelijke toelatingsregelingen voor bonafide potentiële investeerders c.q. gepensioneerden (onnodig) minder aantrekkelijk zou kunnen maken Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE BIJZONDERE GEDELEGEERDE BIKKER C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 31 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 31 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a van de Rijkswet op het Nederlanderschap Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 311 Ontvangen 9 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel II0a 1. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Keijzer ter vervanging van nr. 16 dat onder andere regelt dat ook de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd na zeven jaar aangevraagd kan worden (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van de leden Van der Staaij en Keijzer ter vervanging van nr. 16 dat onder andere regelt dat ook de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd na zeven jaar aangevraagd kan worden Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 44 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16 Ontvangen 13 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «de Rijkswet op het Nederlanderschap» ingevoegd «en de Vreemdelingenwet 2000» en wordt na «en» ingevoegd: voor verlening van de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, ter verkorting van de termijn voor verlening van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, alsmede. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 24 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 24 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Rijkswet op het Nederlanderschap Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel II0a 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat vluchtelingen uitgezonderd worden van de verlengde naturalisatietermijn (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat vluchtelingen uitgezonderd worden van de verlengde naturalisatietermijn Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Amendement van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van de bijzonder gedelegeerde Bikker c.s. ter vervanging van nr. 14 dat beoogt te voorkomen dat de voorgestelde verlenging van de standaard-naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaren, de respectievelijke toelatingsregelingen voor bonafide potentiële investeerders c.q. gepensioneerden (onnodig) minder aantrekkelijk zou kunnen maken (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van de bijzonder gedelegeerde Bikker c.s. ter vervanging van nr. 14 dat beoogt te voorkomen dat de voorgestelde verlenging van de standaard-naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaren, de respectievelijke toelatingsregelingen voor bonafide potentiële investeerders c.q. gepensioneerden (onnodig) minder aantrekkelijk zou kunnen maken Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE BIJZONDERE GEDELEGEERDE BIKKER C.S. ...

Amendement van het lid Voordewind dat regelt dat de openbare ordetoetsing bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar kan leiden tot een weigering indien de medenaturalisant of optant gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk blijkens een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak waarbij hij is veroordeeld tot jeugddetentie met de maximale duur (twaalf maanden) (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Voordewind dat regelt dat de openbare ordetoetsing bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar kan leiden tot een weigering indien de medenaturalisant of optant gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk blijkens een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak waarbij hij is veroordeeld tot jeugddetentie met de maximale duur (twaalf maanden) Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat de dubbele taaltoets vervalt (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat de dubbele taaltoets vervalt Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE BIJZONDERE GEDELEGEERDE BIKKER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen c.s. ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen c.s. ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Amendement van het lid Voordewind dat regelt dat de openbare ordetoetsing niet wordt toegepast bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Voordewind dat regelt dat de openbare ordetoetsing niet wordt toegepast bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 39 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 39 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a van de Rijkswet op het Nederlanderschap Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 49 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 39 Ontvangen 16 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL II0a 1. ...

Amendement van het lid Kuzu dat regelt dat de vreemdeling voor naturalisatie in totaal ten minste zeven jaar in de afgelopen 12 jaar toelating en verblijf moet hebben gehad (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Kuzu dat regelt dat de vreemdeling voor naturalisatie in totaal ten minste zeven jaar in de afgelopen 12 jaar toelating en verblijf moet hebben gehad Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel F, wordt «vijf jaren» vervangen door «zeven jaren» vervangen door: «tenminste sedert vijf jaren» vervangen door: in totaal ten minste zeven jaren in de twaalf jaren. ...

Amendement van het lid Voortman dat beoogt soelaas te bieden voor oud-Nederlanders, doordat zij in staat worden gesteld een optieverzoek in te dienen ter herkrijging van het Nederlanderschap binnen een termijn van hoofdverblijf in het buitenland die, alles in aanmerking genomen, overeenkomt met de nieuwe termijn voor verlies van het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Voortman dat beoogt soelaas te bieden voor oud-Nederlanders, doordat zij in staat worden gesteld een optieverzoek in te dienen ter herkrijging van het Nederlanderschap binnen een termijn van hoofdverblijf in het buitenland die, alles in aanmerking genomen, overeenkomt met de nieuwe termijn voor verlies van het Nederlanderschap Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIa Na het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt door een bevestiging als bedoeld in het derde lid het Nederlanderschap de meerderjarige vreemdeling die voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze Rijkswet op grond van artikel 15, eerste lid, onder c, het Nederlanderschap heeft verloren en sedertdien minder dan vijf jaren zijn verstreken, met inachtneming van artikel 6, tweede tot en met negende lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap. ...

Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma ter vervanging van nr. 20 dat regelt dat bij de voorwaarden voor verlenning van het Nederlanderschap het huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen gelijk worden gesteld aan de voorwaarde die thans geldt voor het huwelijk (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma ter vervanging van nr. 20 dat regelt dat bij de voorwaarden voor verlenning van het Nederlanderschap het huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen gelijk worden gesteld aan de voorwaarde die thans geldt voor het huwelijk Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20 Ontvangen 10 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de bijzonder gedelegeerde Bikker c.s. ter vervanging van nr. 15 dat beoogt te voorkomen dat de voorgestelde verlenging van de standaard-naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaren, de respectievelijke toelatingsregelingen voor bonafide potentiële investeerders c.q. gepensioneerden (onnodig) minder aantrekkelijk zou kunnen maken (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van de bijzonder gedelegeerde Bikker c.s. ter vervanging van nr. 15 dat beoogt te voorkomen dat de voorgestelde verlenging van de standaard-naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaren, de respectievelijke toelatingsregelingen voor bonafide potentiële investeerders c.q. gepensioneerden (onnodig) minder aantrekkelijk zou kunnen maken Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE BIJZONDERE GEDELEGEERDE BIKKER C.S. ...

Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. dat een overgangsbepaling regelt die voorkomt dat mensen die al sinds hun aankomst in Nederland erop rekenen dat zij kunnen naturaliseren na vijf jaar door deze wetswijziging nog twee jaar langer moeten wachten (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. dat een overgangsbepaling regelt die voorkomt dat mensen die al sinds hun aankomst in Nederland erop rekenen dat zij kunnen naturaliseren na vijf jaar door deze wetswijziging nog twee jaar langer moeten wachten Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid ter vervanging van nr. 33 dat regelt dat alleen de zwaarste openbare ordeschendingen worden tegengeworpen aan kinderen tussen de twaalf en zestien jaar bij de bevestiging van de optie respectievelijk de naturalisatie (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid ter vervanging van nr. 33 dat regelt dat alleen de zwaarste openbare ordeschendingen worden tegengeworpen aan kinderen tussen de twaalf en zestien jaar bij de bevestiging van de optie respectievelijk de naturalisatie Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 45 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MARCOUCH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33 Ontvangen 13 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van de leden Sjoerdsma en Voortman dat soelaas biedt voor gedupeerde oud-Nederlanders, doordat zij in staat worden gesteld een optieverzoek in te dienen ter herkrijging van het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van de leden Sjoerdsma en Voortman dat soelaas biedt voor gedupeerde oud-Nederlanders, doordat zij in staat worden gesteld een optieverzoek in te dienen ter herkrijging van het Nederlanderschap Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN VOORTMAN Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel II0a 1. ...

Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. dat regelt dat vluchtelingen uitgezonderd worden van de verlengde naturalisatietermijn (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. dat regelt dat vluchtelingen uitgezonderd worden van de verlengde naturalisatietermijn Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...