Kamervraag 2022Z22092

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57

Ingediend 15 november 2022
Beantwoord 14 december 2022 (na 29 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z22092.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-1038.html
 • Vraag 1
  Is de Minister bekend met de volgende zin uit «Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57»: «Het is inmiddels soms lastig om rechts-extremisten te onderscheiden van anti-overheidsextremisten: er is sprake van een amorfe groep, waarbij onduidelijke, veranderende en gemengde denkbeelden vaak samengaan met persoonlijke grieven en psychische problemen.»?

  Ja.

 • Vraag 2
  Zijn er onderliggende analyses die aan deze bewering ten grondslag liggen? Zo nee, waar is deze bewering dan op gebaseerd en indien dit wel het geval is, kan de Kamer deze analyses toegestuurd krijgen?

  Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) is gebaseerd op informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de politie, openbronneninformatie, informatie van buitenlandse partners en analyses van ambassadepersoneel. In afwachting van de behandeling van het wetsvoorstel verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid is sinds 31 maart 2021 geen gebruik meer gemaakt van internetmonitoring bij de totstandkoming van deze dreigingsbeelden.1 De zin die wordt aangehaald in vraag 1 is gebaseerd op een gedeeld en gedragen beeld tussen de NCTV en zijn partners, op basis van actuele casuïstiek. Verdere inzage geeft teveel kijk in de onderzoeksmethodiek van deze partners. Deze informatie zou door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden en kan de nationale veiligheid in gevaar brengen.

 • Mededeling - 6 december 2022

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen (FvD), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57 (ingezonden 15 november 2022) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z22092
Volledige titel: Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-1038
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57