Kamervraag 2020Z15608

Het bericht 'Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort'

Ingediend 4 september 2020
Indieners Cem Laçin (SP), van Esch , Corrie van Brenk (PvdA), Gijs van Dijk (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen afval natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z15608.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort?»1
 • Vraag 2
  Bent u bereid per direct de stort van granuliet landelijk stil te leggen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven wanneer u te horen kreeg dat er een ernstige rekenfout was gemaakt?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven waarom u niet zelfstandig de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over deze rekenfout?
 • Vraag 5
  Hoe heeft deze rekenfout kunnen gebeuren?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat (na de correctie van de rekenfout) geconstateerd moet worden dat de daadwerkelijke waarde de risicogrens ruim overschrijdt?
 • Vraag 7
  Kunt u aangeven op welke momenten en waar deze rekensom (of de uitkomst ervan) is aangehaald of gebruikt?
 • Vraag 8
  Klopt het dat deze cijfers ter verdediging zijn gebruikt in de rechtszaak die was aangespannen door de gemeente West Maas en Waal?
 • Vraag 9
  Zou de vergunning voor de stort in Over de Maas zijn verstrekt wanneer deze rekenfout niet was gemaakt?
 • Vraag 10
  Is er door belanghebbende partijen, die op enige wijze betrokken zijn bij de granulietstort, invloed uitgeoefend op deze rekensom? Zo ja, door wie?
 • Vraag 11
  Bent u bereid om te onderzoeken of deze rekenfout opzettelijk is gemaakt? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 12
  Waarom werd dit worstcasescenario niet opgesteld voordat er toestemming werd gegeven voor de granulietstort bij Over de Maas?
 • Vraag 13
  Kunt u zich herinneren dat meerdere fracties (zoals de Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en 50PLUS) u meermaals hebben opgeroepen om, op basis van het voorzorgsbeginsel, de stort van granuliet stil te leggen?
 • Vraag 14
  Kunt u zich herinneren dat u tijdens het notaoverleg Bodem op 12 mei 2020 in de Tweede Kamer over de granulietstort zei: «Ecologisch gezien is er dus geen probleem»?2 Staat u nog altijd achter die uitspraak? Zo ja, waarom?
 • Vraag 15
  Bent u er bekend mee dat stroomafwaarts Maaswater wordt ingenomen door Evides en Dunea voor de productie van drinkwater?
 • Vraag 16
  Meten deze drinkwaterbedrijven ook op acrylamide en wordt deze stof ook gezuiverd in het productieproces?
 • Vraag 17
  Wat gaat u doen om mogelijke natuurschade die is ontstaan door deze rekenfout te herstellen?
 • Vraag 18
  Kunt u, indien u niet besluit om de stort per direct stil te leggen, dan per ommegaande de Kamer daarover informeren zodat de leden zich kunnen beraden op vervolgstappen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 19
  Kunt u ingaan op de reactie van Rijkswaterstaat?3

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z15608
Volledige titel: Het bericht 'Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort'