Kamervraag 2020Z14872

Een BIG-registratie voor personen die een opleiding hebben genoten op een van de eilanden van Caribisch Nederland

Ingediend 20 augustus 2020
Indieners Attje Kuiken (PvdA), André Bosman (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14872.html
 • Vraag 1
  Is het bij u bekend dat de diploma’s van verpleegkundigen uit Caribisch Nederland niet als gelijkwaardig worden erkend in (Europees) Nederland?1
 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat deze verpleegkundigen daarom niet in aanmerking komen voor een BIG-registratie?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat verpleegkundigen met een diploma dat valt binnen de reikwijdte van het BES-onderwijsstelsel ook in aanmerking moeten komen voor een BIG-registratie?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat gekwalificeerde verpleegkundigen van de BES-eilanden met een gelijkwaardig diploma ook in (Europees) Nederland aan de slag moeten kunnen?
 • Vraag 5
  Welke mogelijkheden ziet u om dit probleem op te lossen en de verschillende diploma’s als gelijkwaardig te behandelen?
 • Mededeling - 7 september 2020

  De vragen van de Kamerleden Bosman (VVD) en Kuiken (PvdA) over een BIG-registratie voor personen die een opleiding hebben genoten op een van de eilanden van Caribisch Nederland (2020Z14872) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14872
Volledige titel: Een BIG-registratie voor personen die een opleiding hebben genoten op een van de eilanden van Caribisch Nederland