Kamervraag 2020Z14872

Een BIG-registratie voor personen die een opleiding hebben genoten op een van de eilanden van Caribisch Nederland

Ingediend 20 augustus 2020
Beantwoord 1 oktober 2020 (na 42 dagen)
Indieners André Bosman (VVD), Attje Kuiken (PvdA)
Beantwoord door Tamara van Ark (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14872.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-288.html
 • Vraag 1
  Is het bij u bekend dat de diploma’s van verpleegkundigen uit Caribisch Nederland niet als gelijkwaardig worden erkend in (Europees) Nederland?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat deze verpleegkundigen daarom niet in aanmerking komen voor een BIG-registratie?

  Ja.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat verpleegkundigen met een diploma dat valt binnen de reikwijdte van het BES-onderwijsstelsel ook in aanmerking moeten komen voor een BIG-registratie?

  De opleiding verpleegkunde die wordt verzorgd door het Fundashon Mariadal ziekenhuis op Bonaire is gelijkwaardig aan de Europees Nederlandse opleiding verpleegkunde op mbo-4 niveau. Deze opleiding op Bonaire is erkend door het Ministerie van OCW en staat onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Hoewel een BIG-registratie niet vereist is om op de BES-eilanden als verpleegkundige werkzaam te zijn is dat wel het geval als de verpleegkundige in Europees Nederland in het beroep aan de slag wil. Ik deel uw mening dat de verpleegkundigen die hun diploma op de BES-eilanden hebben behaald en daar een opleiding hebben gevolgd die gelijk is aan de Nederlandse opleiding rechtstreeks in aanmerking moeten kunnen komen voor BIG-registratie, zodat zij ook in Europees Nederland hun beroep kunnen uitoefenen.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat gekwalificeerde verpleegkundigen van de BES-eilanden met een gelijkwaardig diploma ook in (Europees) Nederland aan de slag moeten kunnen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Welke mogelijkheden ziet u om dit probleem op te lossen en de verschillende diploma’s als gelijkwaardig te behandelen?

  Ik ben voornemens om, vooruitlopend op een definitieve wettelijke regeling, een praktische werkwijze te hanteren met betrekking tot de door Fundashon Mariadal afgegeven diploma’s die gelijkwaardig zijn aan de verpleegkunde diploma’s afgegeven in Europees Nederland. De houders van deze diploma’s vanuit Bonaire kunnen hierdoor direct een inschrijving in het BIG-register regelen als verpleegkundige. Dit punt zal worden meegenomen bij een volgende wetswijziging BIG.

 • Mededeling - 7 september 2020

  De vragen van de Kamerleden Bosman (VVD) en Kuiken (PvdA) over een BIG-registratie voor personen die een opleiding hebben genoten op een van de eilanden van Caribisch Nederland (2020Z14872) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14872
Volledige titel: Een BIG-registratie voor personen die een opleiding hebben genoten op een van de eilanden van Caribisch Nederland
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-288
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Bosman en Kuiken over een BIGregistratie voor personen die een opleiding hebben genoten op een van de eilanden van Caribisch Nederland