Kamervraag 2020Z05518

De berichten inzake Nederlanders die vastzitten op het cruiseschip Costa Luminosa.

Ingediend 24 maart 2020
Indiener Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen internationaal reizen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z05518.html
 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat tientallen Nederlandse ouderen nog steeds vastzitten op het cruiseschip Costa Luminosa?
 • Vraag 2
  Bent u op de hoogte van het feit dat veel andere landen wel hun mensen van het schip hebben gehaald (Frankrijk, Italiƫ, Zwitserland, Amerika, Canada en Scandinavische landen)?
 • Vraag 3
  Wat heeft u de laatste dagen ondernomen om deze Nederlanders te helpen?
 • Vraag 4
  Welke maatregelen gaat u ondernemen zodat deze mensen zo snel mogelijk van boord kunnen gaan? Kunt u het antwoord nader toelichten?
 • Vraag 5
  Kunt u een update geven van het aantal Nederlanders dat vast zit in het buitenland, waar zij zich bevinden en welke stappen worden ondernomen om hen thuis te krijgen?
 • Vraag 6
  Zijn er voldoende capaciteit en mogelijkheden voor Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland om Nederlanders die vastzitten bij te staan? Zo nee, welke maatregelen neemt u om dat te bewerkstelligen?
 • Vraag 7
  Kunt u aangeven welke verdere stappen u kunt ondernemen om Nederlanders die vast zitten in het buitenland verder te helpen? En kunt u aangeven waarom u deze op dit moment nog niet inzet?
 • Vraag 8
  Is naar uw mening voldoende bekend waar Nederlanders die vastzitten in het buitenland zich met (acute) hulpvragen toe kunnen wenden? Zo nee, op welke wijze gaat u dit verbeteren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z05518
Volledige titel: De berichten inzake Nederlanders die vastzitten op het cruiseschip Costa Luminosa.