Kamervraag 2019Z04098

Het bericht dat christenvervolging in China verviervoudigd is

Ingediend 5 maart 2019
Indiener Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04098.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Vervolging christenen in China verviervoudigd»?1
 • Vraag 2
  Kunt u het bericht van de organisatie ChinaAid bevestigen, dat het aantal geloofsvervolgden in China in het afgelopen jaar is gestegen van 223.200 naar een miljoen en dat meer dan 5.000 christenen zijn gearresteerd? Hoe duidt u deze ontwikkeling?
 • Vraag 3
  Hoeveel kerksluitingen in China zijn u bekend, naast onder meer de Sionkerk in Beijing?2
 • Vraag 4
  Klopt het dat bescherming van de openbare orde, volksgezondheid en/of onderwijs soms ten onrechte worden aangewend om de godsdienstvrijheid in China te beknotten, niet alleen van christenen maar ook van Oeigoeren, zelfs al staat de Chinese Grondwet formeel garant voor religieuze vrijheden?
 • Vraag 5
  In hoeverre handelen organisaties als de door de overheid gecontroleerde Patriotic Religious Association conform de internationale afspraken en standaarden over godsdienstvrijheid?
 • Vraag 6
  Wat is het resultaat van de Nederlandse inspanningen voor een algemene resolutie over de vrijheid van religie en levensovertuiging tijdens de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties?
 • Vraag 7
  Vormt de bescherming en bevordering van godsdienstvrijheid een integraal onderdeel van de door Nederland te ontwerpen Chinastrategie?3 Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Blijft Nederland zich binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties inspannen om de inperking van godsdienstvrijheid in China, bijvoorbeeld via de annexatie of sloop van kerken en de detentie van voorgangers, aan de kaak te stellen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z04098
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat christenvervolging in China verviervoudigd is (ingezonden 5 maart 2019).