Kamervraag 2017Z13284

Het feit dat 66% van het stimuleringsgeld van Economische Zaken naar het buitenland gaat

Ingediend 5 oktober 2017
Beantwoord 26 oktober 2017 (na 21 dagen)
Indiener Tom van der Lee (GL)
Beantwoord door Henk Kamp (VVD)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z13284.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-314.html
1. Lijst van vragen en antwoorden op het Jaarverslag en slotwet Minister…
2. Meegezonden bijlage, de statuten van de Dutch Venture Initiative beheer bv
 • Vraag 1
  Herinnert u zich dat u de Kamer het volgende heeft laten weten: «Het DVI, Dutch Venture Initiative S.A., is een privaatrechtelijke entiteit om marktconform te investeren in risicokapitaalfondsen voor innovatieve ondernemingen. Omdat het privaatrechtelijk is, is aanbesteding van de uitvoering niet nodig.»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u uitleggen waarom er bij de Kamer van Koophandel wel een Nederlandse bv met de naam Dutch Venture Initiative beheer bv ingeschreven heeft gestaan?2
 • Vraag 3
  Bent u ermee bekend dat in de statuten van deze bv staat vermeld dat deze is opgericht met als doel: «het oprichten van, deelnemen in en financieren van... de naar Luxemburgs recht op te richten, dan wel opgerichte rechtspersoon Dutch Venture Initiative II S.A.»? Wat is de exacte rol van deze bv geweest bij de totstandkoming van de privaatrechtelijke entiteit en waarom zijn de jaarverslagen van deze bv niet bekend?
 • Vraag 4
  Heeft u het opzetten van het Dutch Venture Initiative (DVI) gegund aan deze bv?
 • Vraag 5
  Waarom is het DVI eigenlijk naar Luxemburgs recht opgezet? Wie nam nu het initiatief voor oprichting: de genoemde bv of u zelf?

  Dutch Venture Initiative S.A. en Dutch Venture Initiative II Sicar S.A. zijn opgericht naar Luxemburg recht omdat het Europees Investeringsfonds in Luxemburg is gevestigd. En een S.A Sicar-structuur gebaseerd op Luxemburgs recht is een herkenbare structuur voor private investeerders. Het initiatief voor oprichting van Dutch Venture Initiative S.A. is genomen door het EIF en PPM Oost.

 • Vraag 6
  Functioneert het Nederlandse Dutch Venture Initiative bv in uw ogen als een zogenaamde brievenbus bv (er zijn geen andere activiteiten genoemd in de statuten) dan wel heeft het zo gefunctioneerd?

  Zie antwoord vraag 2 tot en met 4.

 • Vraag 7
  Is deze bv gebruikt om (publiek) vermogen weg te sluizen naar een (buitenlandse) Luxemburgse doelvennootschap? Zo ja, waarom is deze constructie gebruikt en tot welke mogelijk fiscale voordelen heeft dit geleid?

  Nee, zie antwoord vraag 2 tot en met 4.

 • Vraag 8
  Kunt u de rol van deze bv verklaren in het licht van uw eigen uitspraken over het aanbestedingsvraagstuk?

  Zie antwoord vraag 2 tot en met 4.

 • Vraag 9
  Had de uitvoering van het DVI niet aanbesteed moeten worden?

  Nee, DVI is een privaatrechtelijke entiteit die tot doel heeft om marktconform te investeren in risicokapitaalfondsen voor innovatieve ondernemingen en hoeft, net als soortgelijke fondsen die het EIF voor andere Europese landen heeft opgezet, niet te worden aanbesteed.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z13284
Volledige titel: Het feit dat 66% van het stimuleringsgeld van Economische Zaken naar het buitenland gaat
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-314
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het feit dat 66% van het stimuleringsgeld van Economische Zaken naar het buitenland gaat