Kamervraag 2017Z12859

Toegang van terroristen tot het Europees Parlement

Ingediend 28 september 2017
Beantwoord 25 oktober 2017 (na 27 dagen)
Indieners Vicky Maeijer (PVV), Raymond de Roon (PVV), Geert Wilders (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD), Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z12859.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-309.html
 • Vraag 1
  Bent u er van op de hoogte dat meervoudig vliegtuigkaapster Leila Khaled onlangs in het Europees parlement is ontvangen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het krankzinnig is dat een dergelijke terroriste toegang heeft gekregen tot een gebouw van het Europees parlement?

  Ik zie geen aanleiding te treden in de afweging die door het Europees parlement is gemaakt bij de uitnodiging aan mevrouw Khaled. De discussie daarover moet in eerste instantie in dat gremium worden gevoerd.

 • Vraag 3
  Kunt u uitleggen hoe het mogelijk is dat deze terroriste een visum heeft gekregen om in het Schengengebied te verblijven? Deelt u de mening dat ook dat krankzinnig is?

  Zoals u weet ga ik niet op individuele zaken in. In het algemeen geldt dat vreemdelingen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid ter fine van weigering toegang kunnen worden gesignaleerd in het Schengen Informatie Systeem (SIS). Deze signalering heeft tot gevolg dat de vreemdeling gedurende de signalering geen toegang kan verkrijgen tot de landen binnen het Schengengebied en aan de grens zal worden geweigerd, ook als hij of zij (nog) een geldig visum heeft. Aan een signalering op grond van de openbare orde of nationale veiligheid moet feitelijke informatie ten grondslag worden gelegd. Veelal is dit een (onherroepelijke) veroordeling voor een misdrijf of een ambtsbericht van de AIVD met de conclusie dat de vreemdeling een gevaar is voor de nationale veiligheid.

 • Vraag 4
  Welke mogelijkheden ziet u om te verhinderen dat zoiets ooit nog weer gebeurt? Wat gaat u daar aan doen?

  Zoals hiervoor aangegeven treed ik niet in het uitnodigingsbeleid van het Europees parlement.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z12859
Volledige titel: Toegang van terroristen tot het Europees Parlement
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-309
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Roon, Wilders, Fritsma en Maeijer over toegang van terroristen tot het Europees Parlement