Kamervraag 2017Z12368

De berichtgeving dat de Syrische terrorist Yahyah Farroukh onlangs in Nederland was

Ingediend 20 september 2017
Beantwoord 18 oktober 2017 (na 28 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z12368.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-234.html
1. Telegraaf, 19 september 2017
2. Telegraaf, 18 september 2017
 • Vraag 1
  Kent u de berichten «NCTV weet van berichten over verdachte Londen»1 en «Familie Syrische bommenlegger woont in zuiden van Nederland»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de Syriër Yahyah Farroukh, één van de twee verdachten van de aanslag in de metro van Londen, onlangs zijn familie in Nederland heeft bezocht? Zo ja, hoe is het mogelijk dat hij toegang tot ons land heeft gekregen en kennelijk moeiteloos door iedere screening is gekomen? Hoe vaak is dit gebeurd?

  Over individuele zaken doe ik in de regel geen uitspraken. Overigens is de heer Yahyah F. niet langer een verdachte in deze zaak.

 • Vraag 3
  Realiseert u zich dat u de Nederlandse bevolking door het veel te soepele vreemdelingenbeleid in groot gevaar brengt?

  Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar mijn recente beantwoording van uw schriftelijke vragen over «een in Brunssum opgepakte Syrische terreurverdachte met een verblijfsvergunning»3, waarin een vergelijkbare vraag van deze vraagstellers is beantwoord. De strekking van dat antwoord is dat het kabinet bescherming wil bieden aan mensen die in Nederland asiel vragen en van wie de IND vaststelt dat ze die bescherming ook daadwerkelijk nodig hebben. Veel van de personen die in Nederland bescherming vragen en krijgen zijn juist slachtoffers van IS-barbarisme en zijn daarvoor gevlucht. Dat neemt niet weg dat ik de asielinstroom nauwgezet volg en alert ben op opvallende wijzigingen.

 • Vraag 4
  Is het waar dat de betreffende familie via de veilige landen Egypte, Turkije en Griekenland naar Nederland is gekomen? Zo ja, waarom laat u vluchtelingen toe die al lang in veiligheid waren voordat ze hier asiel eisten?

  Het kabinet biedt bescherming aan mensen die in Nederland asiel vragen en van wie de IND vaststelt dat ze die bescherming ook daadwerkelijk nodig hebben.
  Op individuele zaken ga ik niet in.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om de asielvergunningen van de betreffende familie en van alle Syriërs in te trekken, dan wel hun asielaanvraag af te wijzen, nu hun land van herkomst veilig is en honderdduizenden Syriërs al terug naar huis zijn gegaan? Zo nee, waarom niet?

  Het kabinet volgt de ontwikkelingen in de (mensenrechten)situatie in Syrië nauwlettend. Op dit moment vormen die ontwikkelingen geen aanleiding voor de conclusie dat delen van Syrië voldoende veilig zijn voor terugkeer. Ik ben niet bereid om de asielvergunningen van alle Syriërs in te trekken, dan wel hun asielaanvraag af te wijzen, omdat dit strijdig is met de (internationale en Europese) verdragen, wet- en regelgeving waar ons stelsel op is gebaseerd.

 • Mededeling - 17 oktober 2017

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Wilders, Fritsma en De Graaf (allen PVV) van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de berichtgeving dat de Syrische terrorist Yahyah Farroukh onlangs in Nederlaned was (ingezonden 20 september 2017) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z12368
Volledige titel: De berichtgeving dat de Syrische terrorist Yahyah Farroukh onlangs in Nederland was
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-234
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Wilders, Fritsma en De Graaf over de berichtgeving dat de Syrische terrorist Yahyah Farroukh onlangs in Nederland was