Kamervraag 2017Z10516

Het bericht dat de Joint Strike Fighter (JSF) evenveel geheugen heeft als een Iphone

Ingediend 20 juli 2017
Beantwoord 21 augustus 2017 (na 32 dagen)
Indiener Gabriëlle Popken (PVV)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z10516.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2491.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het onderstaand berichten?1 2

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat een JSF-toestel minder data kan opslaan dan de gemiddelde iPhone? Zo nee, waarom niet?

  De genoemde artikelen hebben vooral betrekking op de invoering van de F-35 bij de Britse krijgsmacht. Het Verenigd Koninkrijk schaft de F-35B variant aan om vanaf Britse schepen te kunnen opereren. Ik kan niet ingaan op de situatie in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de F-35. Nederland schaft de F-35A variant aan. Dat toestel is geschikt voor de uitvoering van de door Nederland beoogde zes hoofdmissies. Afhankelijk van het type operatie dat de F-35 moet uitvoeren, kan de dataopslagcapaciteit worden aangepast. Vanzelfsprekend is een moderne mobiele telefoon zoals een iPhone niet vergelijkbaar met een geavanceerd gevechtsvliegtuig als de F-35.
  De F-35 is nog in ontwikkeling. De ontwikkelings- en testfase (System Development and Demonstration, SDD) van het F-35 programma zal naar verwachting in mei 2018 worden voltooid. De bedoeling van de SDD-fase is om technische onvolkomenheden tijdig aan het licht te brengen, zodat deze kunnen worden verholpen. Om het toestel operationeel bij de tijd te houden, wordt het gedurende de levensduur periodiek voorzien van nieuwe hard- en software.

 • Vraag 3
  Kunt u puntsgewijs ingaan op de genoemde kritische punten in de artikelen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat Nederland beter nu kan stoppen met deze vliegende Titanic, voordat hij voor de eerste keer officieel in gebruik wordt genomen? Zo nee, waarom niet?

  Integendeel. De F-35 zal voldoen aan de door Nederland gestelde eisen en zal in de komende decennia een belangrijk wapensysteem van de krijgsmacht vormen. Met de voortgangsrapportage van 15 maart jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 431) bent u geïnformeerd over de stand van zaken van het project Verwerving F-35, waaronder de bestelling van Nederlandse toestellen. In 2019 wordt de eerste serie van acht toestellen aan Nederland geleverd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z10516
Volledige titel: Het bericht dat de Joint Strike Fighter (JSF) evenveel geheugen heeft als een Iphone
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2491
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Popken over het bericht dat de Joint Strike Fighter (JSF) evenveel geheugen heeft als een Iphone